dimarts, 28 de gener de 2014

Abacus - OompaloompasHem triat Abacus que és una llibreria i papereria, és una paraula en llatí i el grec que significa "taula" amb català s'anomena àbac. És una eina per al càlcul manual d'operacions aritmètiques, que consisteix en un marc amb filferros paral·lels per on es fan córrer boles. S'hi poden representar nombres enters o decimals. Per a representar un nombre es fa servir la base decimal on cada fil de boles representa les unitats, desenes, centenes, etcètera. L'àbac generalment s'utilitza per realitzar les operacions aritmètiques bàsiques (suma, resta, multiplicació i divisió). El primer va ser l'àbac de Gerbert, que el va inventar al voltant de l'any 1000.

Àbac en 3D Creat amb Seene: